Seikluspargi rajamine Kamari järve puhkealale WParki

Seikluspark_WPark

Projekti eesmärk on seikluspargi rajamine Kamari järve puhkealale ja sellest tulenevalt tervikliku turismitoote kujundamine. See võimaldab juba loodud veelauakeskuse suuremat kasutust kogupere sihtrühma seas ning aitab tõsta nii Põltsamaa kui ka terve Eesti atraktiivsust turismisihtkohana välisriikide külastajatele omanäolise teenuse pakkumise kaudu. Projekti tulemusel on valminud seikluspark ning viidud ellu turundustegevused, mille eesmärgiks on Põltsamaad külastavate turistide külastusaja pikendamine ja korduvkülastuste soosimine.

Projekti „Seikluspargi rajamine Kamari järve puhkealale WParki“ rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise meetme raames. Projekti kood on 2014-2020.15.03.22-0432, toetuse summa on 182 182 eurot.

EAS_regionaal